Henkinen tsunami

 Monen kaupunkilaisen aivolaattojen alla on viime päivinä myllertänyt henkinen tsunami. Viimeimmäksi tänään Iisakin  ja Sarin HPK-vaalistartti saattoi järjestellä lukijan ajatukset uusiksi tsunamin lailla. Mieleen tuli vähintäänkin Kaikkonen ja Nuorisosäätiö. Kummassakaan tapauksessa ei ole moitittavaa. Mitä pahaa se Nuorisosäätiö nyt olisi tehnyt.

 No, Iisakki lähti siis raamit kaulassa, vähän niinkuin windows-pohjalta taistelemaan äänistä. Kaupunkilaisen ensimmäinen ajatus saattoi kuitenkin olla,että oliko hyväksi, kun heti ensimmäisessä mainoksessa oli pienellä präntättynä ”Ilmoitustilan tarjoaa HPK naiset ry”. Seuraava tsunamiajatus liikkuukin jo ensi vuoden avustusbudjettiin.

 Viereisellä sivulla Sari oli varannut itselleen tukevamman ulkoiluvälineen. HPK:n kypärä oli voitu jättää viereiselle palstalle, koska istuin oli ankkuroitu tukevasti jousella mannerlaattaan. Ei tunnu pienet järistykset kannikoissa. Siis HPK:n naiset mainostivat itseään.

 Toinen henkinen tsunami pyyhkäisi lukijaa päivää aiemmin lehtien sivuilla, kun paljastui, etteivät ryhmyrit olleet ymmärtäneet sitä, mitä eivät olleet lukeneet. Ja kuin Jouluevankeljumia siteeraten -” he kätkivät sydämeensä kaiken, mitä heille ei oltu kerrottu”.

 Kaupunginjohtajista ja kaupunginhallituksesta poiketen kukaan ryhmyreistä ei ollut valmis viemään asiaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, ei edes Lammin Hoviin. Näin ollen voidaan objektiivisesti todeta, että ryhmyreiksi on seuloutunut joustavia , kaupunkilaisten rahoja säästäviä valtuutettuja. Jotka kaiken lisäksi ovat valmiita korjaamaan kaupunkilaisten ja itsensä kokeman vääryyden. Hienoa Me!

 Sitä kolmattakaan tsunamia ei kukaan kaipaa, mutta kai se Kaivoparkin rakentamisen aloitus ja Katteen halvemman urakkatarjouksen hylkääminen vastaavat reaktoreihin pumpattavaa merivettä. Yhtä kauan saa pumpata rahaa ja yhtä kauan on korttitalon sortumisvaara.

5 kommenttia artikkeliin “Henkinen tsunami”
 1. Morjens Hannu,

  toisin kuin kepuleiden hämärät säätiöt, tää HPK-Naisten ja mun suhde on täysin julkinen ja jopa ylpeä, pränttikin oli isompaa kuin normaali leipisteksti lehdessä 🙂

  En nyt varmaan muuten olisi noin rohean kokoista ilmoitusta laittanut, mutta tilanne oli se, että seura on julkaissut noita liitteitä koko kauden ajan, mutta play-off-kiireiden vuoksi toiminnanjohtaja ei ollut saanut myydyksi puolikasta sivua, joten tarjosi sitten päivän varoitusajalla, että läjäyttäisin siihen mainoksen. Seuralle ei tullut lisäkulunkia, joten mikäs siinä sitten.

  Eipä ole yhtikäs mitään salattavaa tai hävettävää, eikä tsunamia avustustenkaan suhteen, kun en niistä ole päättämässä yhtään enempää kuin Sinäkään.

  Mutta tuosta vakavammasta asiasta. Vihjaat tuossa, ettei hallintosäännön muutoksista kerrottu ja Leppäsen blogissa vielä suoremmin sanoin. Kaivapas nyt se valtuuston esityslista 13.12. käsiisi. Ja liitteet, joissa muutokset on eritelty ensin sanallisesti ja sitten hallintosäännössä punaisella korostettu. Ja muistelet valtuustoinfon. Sitten lukaiset vielä listatekstin, jonka osaksi tähän voin kopioidakin:

  ”Hankintoja koskevaa toimivaltaa on muutettu vastaamaan entistä pa-remmin voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä.

  Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien hankin-toihin kohdistuvaa toimivaltaa on syvennetty ja painotettu entistä enemmän hankintojen suunnitteluun. Toimielimet päättävät toimialaansa kuuluvien palvelujen järjestämistavasta ja tarjouskilpailujen järjestämi-sestä. Päätöksen tueksi on selvitettävä vaihtoehtoiset tuotantotavat ja arvioitava niiden kustannusvaikutukset. Toimielimille on esitettävä vä-hintään kerran vuodessa selvitys suunnitteilla olevista tarjouskilpailuista. Tarkoitus on, että toimielimet pääsevät vaikuttamaan hankintoihin me-nettelyn alkuvaiheessa ennen hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön julkaisemista. Hankintapäätös ja –sopimus tulee tehdä tarjouspyynnössä esitettyjä ehtoja noudattaen, eikä niitä koskevassa päätöksenteossa enää voida juurikaan käyttää vapaata harkintaa.

  Tästä syystä on tarkoituksenmukaista keskittää päätöksentekoon liitty-vää toimivaltaa hankinnan arvosta riippumatta ylimmille viranhaltijoille ja poistaa euromääräiset hankintarajat. Viranhaltijat lukuun ottamatta tie-tohallintojohtajaa voivat delegoida toimivaltaansa alaiselleen viranhalti-jalle siltä osin kuin se on jonkin osakokonaisuuden kannalta tarkoituk-senmukaista. Muutoksella pyritään varmistamaan hankintalainsäädän-nön osaaminen ja noudattaminen sekä korostamaan hankintalaissa säädettyä tarjouspyynnön sekä päätöksen- ja sopimuksenteon yhteyttä. Hankintatoimivallan keskittämisellä pyritään lisäksi estämään hankinta-lain vastainen hankintojen pilkkominen osiin. Toimielimillä on edelleen hankintapäätöstenkin osalta kuntalain 51 §:n mukainen otto-oikeus.”

  Tätä teille ei siis ole kerrottu? Mites se Koskisen Jussi osasi valtuuston kokouksessa käyttää 10 minuutin analyyttisen puheenvuoronkin asiasta? Nukkuivatko muut ryhmyrit silloin?

  Mutta toki, korjatkaa ”kokemanne vääryys” kaikin mokomin – annan kaiken tukeni!

 2. Ai niin, meidän kotisohvan mainostoimistossa tuli kiireessä moka huomisen lehteen menneen ilmoituksen osalta. Siitä unohtui präntti mainoksen maksajasta pois. Ilmoitan nyt täällä etukäteen, että sen maksan itse, kuten todennäköisesti kaikki muut mainokset tämän jälkeenkin… ellei sitten joku tarjoa yhtä hyvää tilaisuutta – otan tarjouksia vastaan vaikka Hannun Farmilta…

 3. Jur.kand. sanoo:

  SEMINAARILIPUT JA VEROVÄHENNYSOIKEUS

  Yritysten puolesta maksetut huippukalliit Kiemungin seminaarilippujen kustannukset, esimerkiksi jo mainostetut 4.4.2011 Vanajanlinnassa 150 euroa/lippu, menevät toki veronmaksajien pussista yritysten eduskuntavaaleihin liittyviä seminaarilippuja koskevan verovähennysoikeuden johdosta. Tavallinen palkansaaja tai eläkeläinen ei tuota vähennystä saa ansiotuloiksi luettavista palkka- tai eläketuloistaan, mikä tosiasia merkitsee tällaisten pieneläjien syrjintää verovähennysoikeudn olessa siis nolla (0).

  Seminaaritilaisuuden mainos http://www.HPK-NAISET.FI-KUSTANTAMANA Hämeen Sanomien 15.3.2011 sivulla 9.

 4. Hannu Kärpänen sanoo:

  Moron Iisakki, ja muutkin tietty!

  Tuo hallintosääntö on tietty normi, minkä mukaan toimitaan. Nyt vain on käynyt niin, että iltainen päätös näyttää epäkelvolta heti seuraavana aamuna. Tärkein pointti on se, että tässä kaupungissa on vielä ”elin” (ryhmyrit siis) ,joka ei lähde ”jokaisesta asiasta hallinto-oikeuteen” ,kuten kaupunginjohtajat ja kaupungingallitus, vaan kuultuaan omia ryhmiään ovat valmiita pikaisesti muuttamaan tehtyjä päätöksiä, jos tarve vaatii. Noloahan se on, mutta vaatii myös ryhtiä. Ja sitä tarvitaan aina. Eiks vaan?
  T HK

 5. Moi Hannu,

  mulle kyllä passaa hyvin, että ruuvataan hallintosääntöä takaisinpäin, jos sitä halutaan. Mutta ryhditöntä on vihjailla ja syyttää, ettei muutosten sisällöstä olisi kerrottu, kun ei itse ole lukenut tai kuunnellut.

Jätä kommentti

css.php